Snart kan det bli tystare i Östersjön

Att yngel störs av buller i test i labmiljö är känt sedan tidigare. Bland annat har ynglen fått ätstörningar när de utsatts för buller. Nu ska FOI mäta ljudnivån på 40 ställen i Östersjön som på senare år har blivit alltmer tättrafikerat. Dessutom kommer akustiska sändare monteras på fiskar för att se hur de beter sig när de blir utsatta för buller.

Ett flertal EU-länder deltar studien som heter ”Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction”, eller förkortat AQUO, och är  EU-finansierat. Övriga samarbetspartners i studien är bland annat fartygsbyggare.

– Vi vet väldigt lite, vi har viss kunskap om hur vissa fartyg låter, men vi har inte kunskap om det stora hela, hur det låter ifrån Bottenviken ända ner till Öresund, säger projektledaren Peter Sigray, marinbiolog på Försvarets forskningsinstitut, FOI.

Målet med studien är att få en bild av hur långt fiskarna flyr och hur lång tid det tar innan de återvänder efter ett fartyg har passerat. Denna studie blir den första i sitt slag .d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);


MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad
Sponsrad