Video: Hur effektivt är det europeiska nymffisket?

Två medlemmar i det amerikanska fluglandslaget, Devin Olsen och Lance Egan, insåg för tio år sedan att de kanske inte fiskade med nymf på optimalt vis. Deras blickar riktades mot Europa…

Inspiration hämtades och det europeiska moderna nymffisket anammades. Samtidigt passade Devin och Lance på att genomföra en inofficiell undersökning hur effektivt det är – så hur effektivt är egentligen det europeiska moderna nymffisket? Se videon nedan: