Borg på krigsstigen

Älvräddar-generalen Christer Borg anmäler elbolagen Vattenfall, Eon och Fortum till KO (Konsumentverket) för vad han anser är vilseledande reklam.

Det handlar om begreppet ”förnybar” om vattenkraftsproduktionen, som enligt Christer Borg inte är acceptabelt som miljöargument. Företagens användning av miljöbegrepp i sin marknadsföring regleras av normsystemet ISO 14021, som i sin tur bygger på Brundtlandrapportens definitioner.
– Eftersom 97 procent av de svenska 2 100 vattenkraftverken bedrivs med tillstånd som meddelats enligt lagar tidigare än vår nuvarande miljöbalk, uppfyller denna produktion inte kriterierna för att kallas förnybar, menar Christer Borg.

Dela inlägget: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad