Ungdomsfiske

Mellan perioden 5 – 7 maj kommer ett storskaligt ungdomsfiske ske i Karlstad där elever från skolor får prova fiske

Sportfiskarna i samarbete med skolor i Karlstad kommer att organisera ungdomsprojektet Klassdraget, gratis fiske för elever i årskurs 7 till 9. Klassdraget är ett sätt att introducera ungdomar till att börja fiska. Klassdraget kommer ske i det stadsnära put and take vattnet – Sandbäcktjärn, som idag har både regnbågsöring samt öring. Totalt under dessa dagar blir det ungefär 120 stycken ungdomar som kommer att få uppleva fisket på ett spännande och enkelt sätt tillsammans med ledare från Sportfiskarna samt skolpersonal.


MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad
Sponsrad