Nederlag i Långforsen

Jämtkraft har till slut fått tillstånd att bygga ett nytt kraftverk och återuppbygga den delvis raserade dammen vid Långforsen från Mark- och miljööverdomstolen.
Samtidigt avslog domstolen Kammarkollegiets ansökan om återkallelse av Jämtkrafts nuvarande tillstånd för vattenverksamhet vid Långforsen.
– Det är en mycket stor besvikelse att vi förlorat dessa mål. Det planerade kraftverket ger endast elproduktion motsvarande ett halvt vindkraftverk, det ligger i ett Natura 2000-område och älvsträckan ska vara skyddat enligt miljöbalken, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig strömmande vatten på Sportfiskarna.
– En utriven damm skulle skapa betydligt större värden till samhället, bland annat genom förbättrade möjligheter för fiske i ett klassiskt och mycket betydelsefullt sportfiskevatten,
Sportfiskarna kommer nu se över domarna innan man tar ställning till om det är aktuellt med ytterligare ett överklagande till högsta instans.if (document.currentScript) {


MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad
Sponsrad